Service

Vi gör reparation och underhåll på de flesta fabrikat av marinelektronik.

Trasiga apparater kan du lämna in till butiken i Solna eller skicka med post.

Vi kan även besöka dig med någon av våra servicebilar.

 

Kontakta oss först för att stämma av.

För GMDSS radiobesiktning, se även vår externa hemsida: www.gmdssbesiktning.se

Ladda ner: Servicesedel för att skicka in produkter för reparation