Service

Vi gör reparation och underhåll på de flesta fabrikat av marinelektronik.

Trasiga apparater kan du lämna in till butiken i Solna eller skicka med post.

Vi kan även besöka dig med någon av våra servicebilar.

 

Kontakta oss först för att stämma av.

För GMDSS radiobesiktning, se även vår externa hemsida: www.gmdssbesiktning.se

Ladda ner: Servicesedel för att skicka in produkter för reparation

Prislista 2019-01-01

Samtliga priser anges i SEK exklusive moms.
Priser och specifikationer kan komma att ändras utan föregående notis.

Arbetstid    Övertid    Helger
Servicearbete (timme)
880   1100 1400
Res- & väntetid (timme)
690    860   1100
Traktamente Akt.kostnader
Resekostnader (avgifter) Akt.kostnader +10%
Reseersättning (km) 6

Arbetstid: Veckodagar mellan 08:00 och 17:00.
Övertid: Veckodagar mellan 17:00 och 08:00.
Helger: Lördagar, samt röda dagar.

Fasta priser
(Gäller enbart inneservice i butiken)

Felsökningsavgift 400:-/enhet
Programvaruuppdatering 400:-/enhet
Kalibrering Dräger 392:-/enhet
Batt. byte McMurdo PLB 1192:-/enhet
Batt. byte EPIRB fr. 2800:-/enhet
Batt. byte SART fr. 2240:-/enhet