Pressrelease 2019-09-02

Pressrelease 2019-09-02

NordicNC, Nordic Navigation & Communication AB, med dotterbolagen CA Clase Marinelektronik AB och Cordland Marine AB går samman med CTV Service AB samt Zeatec Group AB och dess dotterbolag inklusive Adveto Advanced Technology AB. Bakom bolaget NordicNC, står Gunnar Jansson, tidigare VD för CA Clase Marinelektronik AB och Leftinger & Johansson AB med Per Leftinger och Patrik Johansson. Bakom CTV Service AB står Daniel Henriksson och bakom Zeatec står Peter Nilsson. Ägarna kommer att lägga sitt gemensamma ägande i NordicNC där man på detta sätt bygger en god geografisk spridning med närhet till kunden och ett stort tjänst- och produktutbud. Transaktionen är i linje med den gemensamt framtagna strategin och utvecklar koncernen på ett mycket positivt sätt.

Transaktionen är genomförd efter en effektiv process där parterna hade en både tydlig och gemensam strategi.

Tillsammans har bolagen en gedigen erfarenhet och en lång historia med rötterna tillbaka till början av 1900-talet. Koncernen erbjuder högkvalitativt utrustning för marin sjöfart inom Kommunikation, Navigation samt Undervattensystem kompletterat med underhåll, installation och service. Bolagen har totalt 25 anställda fördelade i Göteborg, Landskrona och Stockholm. Tillsammans erbjuder vi ett än mer komplett produktsortiment med utökad service och installation med geografisk närhet.

Ägarna kommer att utveckla och förfina den mångåriga historien som koncernen har, där det är viktigt att ta väl vara på personalens kunskap och erfarenhet samt fortsätta utveckla befintliga affärsområdena. Ägarna ser också en framtid där koncernen kompletteras med närbesläktade tjänsteutbud och/eller produkter. Det kan även bli aktuellt med kompletterande förvärv.

Målet och ambitionen är att skapa tillväxt och synergieffekter i koncernen för att på så sätt erbjuda kunderna bredare tjänsteutbud och en större produktportfölj med referens i bolagens mångåriga historia och därifrån kunna styra företagen in i framtiden.

Vi är alla mycket glada över affären och ser kombinationen av bolagen som en stark plattform för att kunna bygga ett marint erbjudande med tradition och gedigen kunskap.

För mer information:
Patrik Johansson, telefon +46 (0)702 269 000, patrik.johansson@caclase.se
Peter Nilsson, telefon +46 (0)705 860 574, peter.nilsson@zeatec.com
Daniel Henriksson, telefon +46 (0)8 324 715, daniel@ctvservice.se
Per Leftinger, telefon +46 (0)705 130 130, per@leftinger.com
Gunnar Jansson, telefon +46 (0)708 177 657, gunnar.jansson@caclase.se

Skriv en kommentarLämna ett svar

Blogg kategorier

Senaste kommentarerna

Arkiv