Lista produkter efter tillverkare: Furuno

Furuno Electric Co Ltd grundades 1948 för att marknadsföra världens första ekolod, vilket man hade utvecklat under två års tid. 1956 byggdes den första egna fabriken för tillverkningen. Två år senare kom en Loran navigator och 1959 kom den första radarn. 1967 var det dags för Furunos första enkelstrålande sonar som senare har följts av såväl halv- som helomnisonarer.

Furuno Electric Co Ltd grundades 1948 för att marknadsföra världens första ekolod, vilket man hade utvecklat under två års tid. 1956 byggdes den första egna fabriken för tillverkningen. Två år senare kom en Loran navigator och 1959 kom den första radarn. 1967 var det dags för Furunos första enkelstrålande sonar som senare har följts av såväl halv- som helomnisonarer.


Exporten på Europa och USA ökade starkt under slutet av 60-talet och 1974 startades Furuno Norge. 1978 var det dags att öppna Furuno USA och 1979 Furuno UK. 1987 stärktes Furunos position i Norden genom köp av International Skibs Radio i Köpenhamn (numera Furuno Danmark) och Svensk Marin Radio i Göteborg (numera Furuno Sverige). De senaste förvärven under slutet av 90-talet är bl.a. Furuno France (f.d. Radio Ocean), Furuno Spain (f.d. Morris E. Curiel Iberica) och Furuno Suomi.


Dagens kompletta produktsortiment omfattar det mesta vi idag kallar marinelektronik för såväl handelssjöfarten som det större utsjöfisket och fritidssektorn.


Tillverkningen sker idag i fyra olika fabriker belägna på södra delen av Japans huvudö Honshu samt två fabriker i Kina. I Nishinomiya tillverkas främst de större sonarerna och ekoloden samt radarsimulatorer och annan specialutrustning. Här är även Furunos huvudkontor beläget. I Tokyo tillverkas kommunikationsutrustning och i Miki sker tillverkning av radarutrustningar och navigatorer. I Kobe produceras de små och medelstora ekoloden samtidigt som Kobe är Furunos främsta utskeppningshamn för all export.

Mer